Các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” và chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 tại Cơ quan Công đoàn Cao su Việt Nam