Văn bản Công đoàn Cao su Việt Nam

LỌC THEO CHUYÊN MỤC

LỌC VĂN BẢN THEO ĐIỀU KIỆN

NGÀY TẠO

Từ ngày
Đến ngày

NGÀY CẬP NHẬT

Từ ngày
Đến ngày
XÓA
pdf

38/KH-CĐCS (Ngày 20/01/2022) Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022

Kích thước: 143.84 KB
Lượt tải 1
Ngày ban hành 20-01-2022
Ngày cập nhật: 20-01-2022
pdf

18/TB-CĐCS (Ngày 11/01/2022) Thông báo v/v giới thiệu chức danh và chữ ký

Kích thước: 114.33 KB
Lượt tải 2
Ngày ban hành 11-01-2022
Ngày cập nhật: 17-01-2022
pdf

07/CĐCS-CSPL (Ngày 06/01/2022) v/v rà soát bổ sung CNLĐ khó khăn

Kích thước: 48.81 KB
Lượt tải 3
Ngày ban hành 06-01-2022
Ngày cập nhật: 17-01-2022
pdf

11/TB-CĐCS (Ngày 06/01/2022) Thông báo v/v tổ chức chương trình "Tết Sum vầy - Xuân Bình an" năm 2022

Kích thước: 652.61 KB
Lượt tải 3
Ngày ban hành 06-01-2022
Ngày cập nhật: 17-01-2022
pdf

12/KH/CSVN-CĐCS (Ngày 06/01/2022) Kế hoạch liên tịch phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ năm 2022

Kích thước: 309.43 KB
Lượt tải 2
Ngày ban hành 06-01-2022
Ngày cập nhật: 17-01-2022
1 2 3 20