Chuyên mục: Tin tức

CĐCSVN: Hướng dẫn thực hiện chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”

Hưởng ứng chương trình ”75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động tại Kế hoạch số 88/KH-TLĐ ngày 03/2/2021, Ban thường vụ Công đoàn Cao su Việt Nam ban hành hướng dẫn và phân bổ số lượng sáng kiến đăng ký đối với công đoàn […]

Khối thi đua 9 Công đoàn, Tập đoàn, TCT: Hỗ trợ 176 tỷ đồng …

Trong năm 2020, các đơn vị trong Khối thi đua 9 Công đoàn Tập đoàn, Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã huy động mọi nguồn lực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 để hỗ trợ và bảo vệ người lao động với tổng số tiền là hơn 176 tỷ đồng.