Tag Archives: thi đua

Cao su Mang Yang làm mới phong trào thi đua bằng việc làm cụ thể

Ngay từ ngày đầu ra quân thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022, cao su Mang Yang đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng đề ra.