Tag Archives: tập huấn

CÔNG ĐOÀN CAO SU VIỆT NAM: TẬP HUẤN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

Ngày 08/10/2022 tại TP. Đà Lạt, Công đoàn Cao su Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn công tác quản lý tài chính, tài sản và chế độ kế toán công đoàn cho Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch công đoàn, cán bộ phụ trách tài chính kế toán công đoàn các đơn vị […]