Tag Archives: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Hoạt động phát triển bền vững VRG năm 2021

Hoạt động phát triển bền vững VRG năm 2021: Mở rộng phối hợp để đẩy nhanh tiến độ

Tăng cường các chứng chỉ bền vững Trong việc thực hiện chứng chỉ quốc gia về quản lý rừng cao su bền vững, tiếp tục giao cho các công ty thành viên khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung và Tây Bắc mở rộng diện tích thực hiện phương án quản […]