Tag Archives: lương tối thiểu

lương tối thiểu theo giờ

Lương tối thiểu theo giờ: Mở rộng đối tượng người lao động được bảo vệ

Mặc dù mức lương tối thiểu theo giờ đã được quy định trong Bộ luật Lao động 2012, nhưng đến thời điểm này, Việt Nam chưa ban hành lương tối thiểu theo giờ.