Tag Archives: học tập và làm theo Bác

Khen thưởng các tập thể, cá nhân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, người lao động

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong công […]

Chị Đoàn Thị Dâng về trước kế hoạch sản lượng 122 ngày

Nữ công nhân điển hình học và làm theo Bác

Học Bác gắn với nhiệm vụ cụ thể Chị Đoàn Thị Dâng sinh năm 1985 tại vùng núi Hương Sơn, Hà Tĩnh. Năm 2010, chị vào làm công nhân cao su ở Nông trường Hương Sơn (nay là Đội Hương Sơn). Năm nào chị cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, […]