Tag Archives: đại hội công đoàn

Tổng LĐLĐVN hướng dẫn tuyên truyền đại hội Công đoàn

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu vừa ký ban hành Hướng dẫn tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.