Tag Archives: Covid-19

dc Tran Ngoc Thuan dong vien CNVCLD vuot qua dai dich Covid-19

Chủ tịch HĐQT VRG: “Cùng siết chặt đoàn kết – Phát huy trí tuệ, nghĩa tình cao su, quyết tâm vượt qua đại dịch Covid-19”

Công đoàn Cao su Việt Nam đăng toàn văn thư của đồng chí Chủ tịch HĐQT VRG Trần Ngọc Thuận gửi tập thể cán bộ, CNVCLĐ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Hơn một năm trước, khi đại dịch Covid-19 xuất hiện ở nước ta, tôi có thư kêu gọi toàn thể cán […]