Tag Archives: công tác tuyên truyền

Các Đảng bộ cơ sở VRG đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong công tác tuyên truyền

Đó là đánh giá của đ/c Nguyễn Trung Hiếu – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW – Trưởng đoàn giám sát tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy VRG về nội dung giám sát chuyên đề năm 2022, ngày 22/9.