Tag Archives: công nhân cao su

Vượt lên số phận

Vượt lên số phận Tôi biết K’pă Toal đã lâu – từ khi còn làm công tác Đoàn Thanh niên – hay nói đúng hơn là kể từ khi Toal vào làm công nhân cao su. Những dấu mốc trong cuộc đời của Toal giống như những “nốt nhạc thăng, trầm” trong bài hát. Có […]