Tag Archives: chính sách tiền lương

Chính sách tiền lương từ năm 2022

Những chính sách về lao động – tiền lương có hiệu lực từ tháng 01/2022

Từ ngày 01/01/2022, tăng 7,4% lương hưu, trợ cấp BHXH; Cán bộ công đoàn cơ sở được hưởng tối đa 1,49 triệu/tháng phụ cấp trách nhiệm; DN hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động được tăng mức ký quỹ; Hướng dẫn trích lập về lương kiểm soát viên công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước