Tag Archives: chi phí khám chữa bệnh BHYT

Chính sách mới có hiệu lực từ 01/07/2021

Chính sách mới về bảo hiểm y tế có hiệu lực từ 1-7-2021 người lao động cần biết

1. Sửa khái niệm hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế  Luật Cư trú 2020 chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7-2021, theo đó, sửa đổi khái niệm hộ gia đình tham gia BHYT tại Luật Bảo hiểm y tế 2008. Cụ thể, từ ngày 01/7/2021 thì: Hộ gia đình tham gia bảo hiểm y […]