Tag Archives: 75 nghìn sáng kiến

CĐCSVN: Hướng dẫn thực hiện chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”

Hưởng ứng chương trình ”75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động tại Kế hoạch số 88/KH-TLĐ ngày 03/2/2021, Ban thường vụ Công đoàn Cao su Việt Nam ban hành hướng dẫn và phân bổ số lượng sáng kiến đăng ký đối với công đoàn […]

Mọi sáng kiến đều đáng quý

“Tất cả sáng kiến của đoàn viên, người lao động đều đáng quý. Không phải cứ sáng kiến mới, giá trị cao mới là quan trọng, vì sáng kiến nảy sinh trong quá trình lao động, bằng tình cảm, năng lực sáng tạo của mình, từ đó mang lại kết quả tốt hơn trong lao động sản xuất” – ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nói.