Sơ đồ tổ chức Công đoàn Cao su Việt Nam

So_do_co_cau_to_chuc_CDCS_VN.jpg

CÁC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH, THÀNH PHỐ ĐÃ KÝ QUY CHẾ PHỐI HỢP

 1. Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai
 2. Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương
 3. Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước
 4. Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh
 5. Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận
 6. Liên đoàn Lao động tỉnh Đắc Lắc
 7. Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai
 8. Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
 9. Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam
 10. Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi
 11. Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh
 12. Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa
 13. Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La
 14. Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu
 15. Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang
 16. Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên
 17. Liên đoàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
 18. Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị
 19. Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái