Hội thi dành cho chủ tịch công đoàn các đơn vị ngành Cao su Việt Nam diễn ra từ ngày 13-16/8/2019