Chuyên mục: GIỚI THIỆU

Danh sách Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Cao su Việt Nam Khóa VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023

TT HỌ TÊN CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ GHI CHÚ 1 Phan Mạnh Hùng Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam 2 Võ Việt Tài Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam UVTV 3 Võ Việt Ngân Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam UVTV 4 Trương Thị Huế Minh Phó […]