Chuyên mục: Chính sách mới

Các chính sách mới có hiệu lực

Chính sách tiền lương từ năm 2022

Những chính sách về lao động – tiền lương có hiệu lực từ tháng 01/2022

Từ ngày 01/01/2022, tăng 7,4% lương hưu, trợ cấp BHXH; Cán bộ công đoàn cơ sở được hưởng tối đa 1,49 triệu/tháng phụ cấp trách nhiệm; DN hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động được tăng mức ký quỹ; Hướng dẫn trích lập về lương kiểm soát viên công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước

lương tối thiểu theo giờ

Lương tối thiểu theo giờ: Mở rộng đối tượng người lao động được bảo vệ

Mặc dù mức lương tối thiểu theo giờ đã được quy định trong Bộ luật Lao động 2012, nhưng đến thời điểm này, Việt Nam chưa ban hành lương tối thiểu theo giờ.

Người lao động, đoàn viên là F0 được công đoàn hỗ trợ ra sao?

Ngày 15.12.2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có Quyết định 3749/QĐ-TLĐ về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Công đoàn Cao su Việt Nam cũng có công văn 652/CĐCS-TC ngày 21/12/2021 về việc chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi […]

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2021

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2021

Ngày 30/11, cơ quan bảo hiểm xã hội phải chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động tại doanh nghiệp Theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ […]