Chuyên mục: 75 nghìn sáng kiến

"Giải pháp công nghệ xử lý nước thải cao su thiên nhiên bằng phương pháp sinh học không sử dụng hóa chất và tái sử dụng nước thải cho sản xuất”

Sáng kiến “Giải pháp công nghệ xử lý nước thải cao su thiên nhiên bằng phương pháp sinh học không sử dụng hóa chất và tái sử dụng nước thải cho sản xuất”

Bình Phước có khoảng 230 ngàn ha cao su, trong đó phần lớn diện tích thuộc các công ty nhà nước như Phú Riềng, Lộc Ninh, Bình Long, Đồng Phú… Trung bình mỗi công ty có 1 – 2 nhà máy và 12 doanh nghiệp tư nhân tham gia chế biến mủ cao su. Do […]

Sẽ thành lập tổ hỗ trợ sáng kiến

Theo văn bản hướng dẫn của Ban Thường vụ CĐ CSVN về việc tham gia hưởng ứng chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, CĐ cơ sở sẽ thành lập các “Tổ hỗ trợ sáng kiến” giúp cho CNVC – LĐ phát huy hết khả năng sáng tạo, sáng kiến, làm lợi cho đơn vị.

CĐCSVN: Hướng dẫn thực hiện chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”

Hưởng ứng chương trình ”75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động tại Kế hoạch số 88/KH-TLĐ ngày 03/2/2021, Ban thường vụ Công đoàn Cao su Việt Nam ban hành hướng dẫn và phân bổ số lượng sáng kiến đăng ký đối với công đoàn […]

Mọi sáng kiến đều đáng quý

“Tất cả sáng kiến của đoàn viên, người lao động đều đáng quý. Không phải cứ sáng kiến mới, giá trị cao mới là quan trọng, vì sáng kiến nảy sinh trong quá trình lao động, bằng tình cảm, năng lực sáng tạo của mình, từ đó mang lại kết quả tốt hơn trong lao động sản xuất” – ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nói.